1999 avvecklades SCAN i Luleå och i juni 2001 startades Nordchark av fyra före detta anställda. Charkfabriken hade totalrenoverats under 90-talet och erhållit ett fullständigt EU-godkännande. Maskinparken var av hög kvalitet och tillgången på lokala råvaror god. Med förutsättningar som geografiskt läge, produktionslokalernas standard och logistik, maskinparkens kvalitet, lokala råvaror samt erfarenhet från charkbranschen fanns goda möjligheter att starta ett Nordchark AB med ekonomisk styrka och expansionsmöjligheter.